1
2
3
4
5

Informatie over de doelgroep, Participatiewet- en regelgeving

De Participatiewet is ingevoerd op 1 januari 2015. Deze wet moet er voor zorgen dat mensen met een ziekte of handicap een baan vinden. Werkgevers hebben daar een actieve rol in. Een training die wij aanbieden is “Participatiewet in de praktijk”. Wij merken dat er bij werkgevers vaak onwetendheid is over wat een (arbeids)beperking inhoudt. Om wat voor mensen en beperkingen kan het hier gaan? Waar moeten we beginnen? Welke regelingen– en subsidiemogelijkheden zijn er? Over deze en andere vragen kunnen wij u en uw team informeren. De training bestaat uit 2 dagdelen en is desgewenst op maat te maken.

Functiecreatie

Bij functiecreatie worden bedrijfsprocessen efficiënter georganiseerd door de werkzaamheden opnieuw te verdelen. Dit gebeurt door werkprocessen te analyseren, relatief eenvoudige taken af te splitsen en deze taken samen te voegen tot nieuwe duurzame banen. Deze nieuwe duurzame banen kunnen een kans zijn om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te houden en te helpen. Een belangrijk uitgangspunt hierin is dat gekeken wordt naar de mogelijkheden van de werknemer en de mogelijkheden binnen uw organisatie. Onze arbeidsdeskundig adviseur kan dit samen met u en uw werknemer onderzoeken.

Duurzame inzetbaarheid

Werknemers duurzaam inzetten betekent dat zij vitaal, vakkundig, gemotiveerd en in balans hun eigen ambities en die van organisaties waar kunnen maken. Duurzame inzetbaarheid is om diverse redenen een belangrijk thema geworden. Dit, omdat de arbeidsmarkt en organisaties, door globalisering, flexibilisering en nieuwe technologie, voortdurend in beweging zijn en omdat werkenden tot op latere leeftijd werken en “bij” moeten blijven. Duurzame inzetbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Het is dan ook belangrijk dat zij zich blijven ontwikkelen en blijven leren. Wij kunnen u hierbij helpen. Voor meer informatie kunt contact opnemen met onze arbeidsdeskundige.

Verzuimpreventie

Voorkomen is beter dan genezen. Toch zien we dat er in veel organisaties nog vaak wordt gestuurd op reductie in plaats van voorkomen van ziekteverzuim. Jammer, preventief sturen op verzuim kan uitval voorkomen. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een preventieplan door de verzuimrisico’s binnen uw organisaties te inventariseren en het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze arbeidsdeskundige.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt ingezet als een werknemer als gevolg van een beperking of ziekte voor een langere tijd is uitgevallen voor zijn werk. Het doel van een arbeidsdeskundig onderzoek is het vaststellen van de arbeidsmogelijkheden van de werknemer. Onze arbeidsdeskundige brengt hierover een advies uit. Dit advies wordt vastgelegd in een arbeidsdeskundig onderzoek en geeft richting aan werkgever en werknemer over hoe zij samen de toekomst ingaan. Onze medewerkers zijn deskundig op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsrecht en kunnen werkgevers en werknemers goed adviseren over de vaak complexe aspecten van re-integratie bij eigen of andere werkgever.Jobcoaching

Jobcoaching is persoonlijke begeleiding op de werkplek. Het zijn alle activiteiten (begeleiden, coachen en trainen) die nodig zijn om een werknemer het werk goed en zelfstandig te laten verrichten. Het geeft steun bij dingen die een werknemer wil ontwikkelen, leren of bij iets wat hij/zij lastig vindt. Daarnaast kijkt een jobcoach samen met werknemer en werkgever of en welke aanpassingen aan de werkplek/werkomgeving (eventueel met voorzieningen) nodig zijn. Wij zijn een door het UWV erkende jobcoachorganisatie. Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen.

Neem conact op met Kinnes

Hoe kunnen wij helpen?

  • 0639083116
  • Info@kinnes.nl
  • Schweitzerlaan 3, 9728 NR, Groningen

Stuur een e-mail